Начало >> Външна реклама >> Листовки >> Цени и Информация

Разпространението на листовки и брошури е един от най-евтините и сигурни начини да се достигне директно до потенциалните клиенти. Листовките са форма за реклама, която дава възможност за селекция на клиентите по райони или цели градове, тъй като ниската им себестойност, позволява отпечатването на големи тиражи.

Vision Media предлага следните начини за разпространение на рекламните материали: 

Разпространение по начина "На ръка"

Разпространение по начина "На ръка"

Раздаване на рекламни материали на ръка по време на изложения, панаири, хепънинги, промоции и др., както и в обществени заведения или търговски обекти. Разпространителите ни могат да покрият възловите места в Хасково и Димитровград със вашите рекламни материали, както и да ви помогнат в провеждането на определено събитие.
Разпространение по начина "По автомобили"

Разпространение по начина "По автомобили"

Разпространителите обикалят по паркинги и улици, където има паркирани автомобили и поставят вашите рекламни материали под чистачките на автомобилите.
Разпространение по начина "По пощи"

Разпространение по начина "По пощи"

Услугата е подходяща за фирми предлагащи продукти и услуги, насочени към масовият потребител. Нашите разпространители ще раздадат вашите рекламни материали бързо, сигурно и ефективно по пощите в жилищните квартали. Получавате пълен отчет за рекламната кампания: кой квартал, кой блок и колко входа са обхванати.
Цени за раздаване на листовки